ทำอย่างไร

วิธีการ

ห้ใช้ฟังก์ชั่น การค้นหา ที่เป็น รูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการ; หรือ

เพื่อง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น ทางเว็บไซต์ ได้จัดหมวดหมูู่ของสินค้าไว้ ให้

สามารถคลิกดููได้เลย;

ถ้าสนใจสินค้าตัวไหน ให้ แตะรููปภาพเพื่อดููรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติม

ถ้าสนใจสั่งซื้อ ให้แตะ กระเป๋าช็อปปิ้งเล็กๆ ด้านล่าง เพื่อเก็บสินค้าที่ต้องการ 

ไว้ในรถเข็น

เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการครบแล้ว ให้ แตะกระเป๋าช็อปปิ้งในแถบสีส้มที่ด้านบน

เพื่อดำเนินการชำระเงิน และทำตามขั้นตอน คำแนะนำ ของทางเว็บไซต์


 สำคัญ: เลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการระหว่างการชำระเงิน!  


ติดต่อผู้ขาย

เพื่อติดต่อผู้ขายเยี่ยมชมโฮมเพจของผู้ขายและค้นหาข้อมูลติดต่อ!

•! ลิงค์อีเมลมีให้ที่มุมขวาบนของหน้า!