บริษัท สยาม แอลอีดี จำกัด

ก่อตั้งปี คศ. 2008 ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต และ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์
แสงสว่างแบบ LED รวมทั้งการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างแบบ LED
สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและ ห้างสรรพสินค้า เป็นหลัก

สินค่าแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
* ผลิตภัณฑ์แสงสว่างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrail LED Lighting)ได้แก่ โคมไฮเบย์LED โคมไฟถนนLED โคมฟลัดไลท์LED, LED Panel และหลอดไฟT8 LED
* ผลิตภัณฑ์แสงสว่างสำหรับห้างสรรพสินค้า(Commercial LED Lighting) ได้แก่LED STRIP, Down light, Track light etc.