นโยบายการคืนสินค้า / Return Policy

การคืนสินค้า

  1. ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน3วันหลังจากที่ได้รับสินค้า
  2. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการแกะทดลองใช้
  3. แพ็คเกจผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ชำรุดเสียหาย
  4. ต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อที่พิสูจน์ได้


การคืนเงิน

หลังจากเราได้รับสินค้าที่ส่งกลับคืนมาแล้ว เราจะทำการตรวจสอบสินค้า และแจ้งตอบกลับท่านในทันที และเมื่อตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไข เมื่อได้รับการอนุมัติจึงจะมีการโอนเงินคืนแก่ท่าน


การส่งสินค้า

ท่านจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าจัดส่งสินค้าคืน ซึ่งค่าจัดส่งนี้ไม่สามารถขอคืนได้


ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับวิธีคืนสินค้าให้ติดต่อเรา